PRODUCTS
产品中心|产品列表

WM-K控制键盘


                                                                         

        WM-K控制键盘是一款专用于设置WM-B系列高压电子脉冲主机、张力式电子围栏、泄漏电缆入侵探测器等防区设备的参数、布撤防控制的专用便携式键盘,可用于对各防区WM-B高压电子脉冲主机、泄漏电缆探测器、张力电子围栏探测器等防区设备的输出参数、报警灵敏度、报警延时、主机设备ID号参数等进行控制调节。
        WM-K便携式控制键盘与WM-B高压电子脉冲控制器等防区设备通过RS485、CAN总线、以太网通讯接口连接,并且可扩展与WM-SC100智能控制管理软件的实现集成。

        关于WM-B脉冲电子围栏(脉冲电网)系统的更多信息,请与我们联系。
        咨询热线:4006-858-198 
        销售电话:028-66052881   66052882 
        业务咨询QQ:1449536872 309390315